INSTRUIREA PRACTICĂ

Filiala Energetică​
Filiala Electronică​

          Instruirea practică a elevilor reprezintă o parte componentă a procesului educaţional şi are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi a formării deprinderilor practice în pregătirea de specialitate şi se realizează la lecţiile practice, seminare, lucrări de laborator, stagii de practică. Stagiile de practică sunt obligatorii şi au menirea de a îmbina sfera educaţională şi cea profesională.

OBIECTIVUL STRATEGIC:

  • Pregătirea profesională a viitorului specialist prin ajustarea procesului educațional la cerințele pieței muncii.

PARTENERIAT EXISTENT PE DOMENII EDUCAȚIONALE

OBIECTIVE SPECIFICE:

  •  Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a elevilor pentru desfășurarea stagiilor de practică
  • Dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici din domeniu în vederea asigurării cu locuri de stagii de practică și repartizarea acestora elevilor
  • Ghidarea elevilor în cariera profesională
  • Asigurarea calității stagiilor de practică
  • Monitorizarea desfășurării stagiilor de practică
  • Monitorizarea susținerii rapoartelor de practică
  • Evaluarea și corelarea rezultatelor stagiilor de practică realizate cu prevederile curriculare
Regulamentul de practică

STAGIILE DE PRACTICĂ

PRACTICA DE INIȚIERE ÎN SPECIALITATE

Practica de inițiere în specialitate (montaj electric)” este o parte integrantă obligatorie a procesului educațional și se realizează în scopul formării / dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor, specifice calificării profesionale. Practica se desfăşoară în atelierele instituţiei de învăţământ. Conform planului de învăţământ practicii respective îi sunt preconizate 60 ore toate având caracter practic care se desfăşoară în semestrul II. Curriculumul stagiului de practică „Practica de inițiere în specialitate (montaj electric)”, prevede asigurarea cunoştinţelor și deprinderilor la lucrările de montaj al echipamentului electric industrial și de uz casnic.

PRACTICA LA CALCULATOR I

„Practica la calculator I” este o parte integrantă obligatorie a procesului educațional și se realizează în scopul formării / dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor, specifice calificării profesionale. Practica se desfăşoară în cabinetele (laboratoarele) instituţiei de învăţământ. Conform planului de învăţământ practicii respective îi sunt preconizate 60 ore toate având caracter practic care se desfăşoară în semestrul II. Curriculumul stagiului de practică „Practica la calculator I”, prevede asigurarea cunoştinţelor asupra sistemului de operare Windows 2007, și anume: noțiuni generale, editorul de text Word, procesorul tabelar Excel, etc.

PRACTICA DE MONTARE

„Practica de montare” este o parte integrantă obligatorie a procesului educațional și se realizează în scopul formării / dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor, specifice calificării profesionale. Practica se desfăşoară în atelierile instituţiei de învăţământ. Instruirea practică – se va desfăşura în laboratoare specializate. Trăsătura esenţială a laboratoarelor o constituie dotarea acestora cu aparate de lucru inteligente, a căror utilizare reprezintă o necesitate în concordanţa procesului de învăţare cu procesul de dezvoltare continuă a tehnicilor de montare şi lipire.

PRACTICA DE INSTRUIRE

„Practica de instruire I (măsurări electrice și electronice)” este o parte integrantă obligatorie a procesului educaționalși se realizează în scopul formării / dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor, specifice calificării profesionale. Practica se desfăşoară în laboratoarele instituţiei de învăţământ. Conform planului de învăţământ practicii respective îi sunt preconizate 60 ore toate având caracter practic care se desfăşoară în semestrul IV. „Practica de instruire I (măsurări electrice și electronice)” este constituită din două părți componente, partea I care se efectuează cu aparate discrete de măsurări electrice și electronice și partea II – cu aparate virtuale simulate pe calculator în programul Lab VIEW.

PRACTICA LA CALCULATOR II

„Practica la calculator II” prevede asigurarea cunoştinţelor asupra softurilor specializate domeniului studiat.

PRACTICA DE INSTRUIRE II / DE EXPLOATARE

Dezvoltarea tehnologiilor create de om este strâns legată de cea a mijloacelor de măsurat, proiectat şi depănat. Orice activitate care foloseşte mijloace tehnice şi care are impuşi nişte parametri de precizie presupune cel puţin o operaţie de măsurare. Depănarea a devenit o componenţă indispensabilă în toate etapele de atestarea calităţii unui produs, din faza de concepţie până la controlul final. Depanarea dispozitivelor cuprinde o gamă largă de operaţiune executate de un operant. Începând cu înlocuirea unor componente cât schimbarea cu noi blocuri funcţionale care necesită proiectate şi testate. Desfășurarea practicii de exploatare în cauză are un rol indispensabil în formarea competenţelor profesionale, impactul pe care îl va avea însuşirea modulului este foarte mare în crearea precondiţiilor de studiere a viitoarelor module prevăzute de planul de învăţământ şi în dezvoltarea unei cariere profesionale de succes.

PRACTICA TEHNOLOGICĂ

Practica tehnologică are ca scop consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice acumulate în procesul de studii la disciplinele de specialitate și se desfășoară în cadrul unităţilor economice, organizaţii, instituţii de profil. Durata practicii tehnologice este de 5 săptămâni.

PRACTICA CE ANTICIPEAZĂ PROBELE DE ABSOLVIRE/DE PRODUCȚIE

Practica ce anticipează probele de absolvire/de producție se realizează în cadrul unităților economice și au drept scop formarea abilităților și competențelor profesionale în acord cu specificul atribuțiilor și sarcinilor de lucru corespunzătoare calificării profesionale.

Elevul, la finalizarea stagiului de practică, prezintă conducătorului de practică din cadrul instituției de învățământ Agenda formării profesionale și susține Raportul stagiului de practică.

Descărca (pdf-ul cu agenda)

Copyright © 2021 CEEE. All Rights Reserved

Parteneriat GIZ-CEEE

      Astăzi, 24.05.21 în cadrul I.P. CEEE s-a desfășurat o întrevedere între administrația instituției și dl Vitalie BĂBĂLĂU, reprezentantul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) GmbH ce lucrează în Republica Moldova în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ), care pe lângă proiectele implementate în Republica Moldova are implementat și proiectul ce promovează introducerea unui program de formare profesională duală bazat pe nevoi, astfel încât companiile să aibă în viitor suficienți angajați calificați.

Deoarece în carul I.P. CEEE, începând cu anul de studii 2018, s-a implementat forma de învățământ DUAL la două programe de formare profesională nivelul IV: Rețele electrice și Telecomunicații, astăzi s-au discutat avantajele, prioritățile și impedimentele întâlnite pe parcursul dezvoltării formei de învățământ. Formarea consorțiilor între mai mulți agenți economici și instituțiile de învățământ.

De asemenea s-a abordat și tema  cooperării pe viitor în vederea implementării a două proiecte legate de:

  • Digitalizarea formei de predare în cadrul învățământului DUAL
  • Asigurarea cu echipamente TIC a programelor de formare profesională învățământ DUAL.
 

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL COMISIE DE ADMITERE

Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 13.30

Duminică – zi de odihnă

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV
REGULAMENTUL INTERN DE ACTIVITATE AL CATEDREI ÎN I.P. CENTRUL DE EXCELENTĂ ÎN ENERGETICĂ SI ELECTRONICĂ

28.11.2018 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Locuri declarate vacante, după primul an de studiu, la programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară

 

Nr d/oCodSpecialitateaBugetContract
1.21110Exploatarea sistemelor multimedia136
2.61110Calculatoare218
3.61230Rețele de calculatoare043
4.71310Electroenergetică016
5.71320Electromecanică45
6.71410Aparate radioelectronice de uz casnic440
7.71420Automatizarea proceselor tehnologice435
8.71430Comunicații poștale75
9.71440Electronică116
10.71480Tehnologi și rețele de telecomunicații040
11.71510Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare115
12.71570Metrologie și certificarea conformității55

* Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevii, cu situatia scolară încheiată:

1) ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;

2) ai claselor a X – a de liceu, în condițiile în care diferențele de program nu depăsesc 6 unități de curs/discipline/module conform Planului de înväțământ pentru specialitatea respectivă.