Programe de formare profesionala

 • Electroenergetică
 • Electromecanică
 • Metrologie și certificarea conformității
 • Tehnologii și rețele de telecomunicații
 • Comunicații poștale
 • Rețele de calculatoare
 • Informatică
 • Automatizarea proceselor tehnologice
 • Automatică și Informatică
 • Calculatoare
 • Aparate radioelectronice
 • Electronică
 • Teleradio comunicații
 • Mașini, instalați frigoriferice și sisteme de climatizare

Electroenergetică (71310/1901)

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în electronică în domeniul organizării și dirijării utilajului energetic la centrale, stații de transformare, rețele de alimentare și distribuție cu energie electrică.

Vezi planul de învățământ >

Vezi curricula de specialitate >

Electromecanică (71320/1903)

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în domeniul exploatării și reparației utilajului și aparatajului electric; acționării și automatizării proceselor tehnologice.

Vezi planul de învățământ >

Vezi curricula de specialitate >

Metrologie și certificarea conformității (71570)

Metrologie, standarte, control și certificarea producției(1951)

Absolventul poate activa în calitate de tehnician verificator a calității producției autohtone la agenți economici și a producției, utilajului, materialelor importate; activitate în punctele vamale.

Vezi planul de învățământ >

Vezi curricula de specialitate >

Tehnologii și rețele de telecomunicații (71480)

Telecomunicații(2101)

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în domeniul de organizare a montării, proiectării, exploatării centralelor electronice automate de telecomunicații; metode de transmitere a informației.

Vezi planul de învățământ >

Vezi curricula de specialitate >

Comunicații poștale (71430/2106)

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în organizarea și efectuarea deservirii consumatorilor serviciilor poștale, prestarea serviciilor bancare și publice, efectuarea transferurilor bănești în cadrul intern și internațional.

Vezi planul de învățământ >

Vezi curricula de specialitate >

Rețele de calculatoare (61230)

După absolvire elevii primesc calificativul de tehnician pentru rețele de calculatoare ce instalează, configurează și susțin rețele de tip LAN, WAN, sau Internet. Mențin în stare de funcționare sistemele hardware și software ale rețelei.

Vezi planul de învățământ >

Vezi curricula de specialitate >

Informatică (1851)

Informația lipsește...

Vezi planul de învățământ >

Automatizarea proceselor tehnologice (71420)

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în domeniul procedurii, organizării deservirii și exploatării mijloacelor electronice de automatizări.

Vezi planul de învățământ >

Vezi curricula de specialitate >

Automatică și Informatică (2153)

Informația lipsește...

Vezi planul de învățământ >

Calculatoare (61110)

Absolventul poate activa in calitate de tehnician in domeniul utilizarii calculatorului care asigură funcționarea calculatorului, echipamentelor periferice, echipamentelor de rețea, administrarea sistemelor de operare, securitatea sistemelor.

Vezi planul de învățământ >

Vezi curricula de specialitate >

Aparate radioelectronice (ARE) (71410)

Absolventul poate activa in calitate de tehnician in domeniul de cercetare în electronică, în proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, întreținerea și repararea echipamentelor electronice.

Vezi planul de învățământ >

Vezi curricula de specialitate >

Electronică (E) (71440)

Absolventul poate activa in calitate de tehnician electronist, metrolog, maiustru electronică, tehniciab mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale.

Vezi planul de învățământ >

Vezi curricula de specialitate >

Teleradio comunicații(TRC) (71490)

Absolventul poate activa in calitate de tehnician de diagnosticare,reparație și testare aparatelor și utilajului în domeniul teleradiocomunicațiilor.

Vezi planul de învățământ >

Vezi curricula de specialitate >

Mașini, instalați frigoriferice și sisteme de climatizare(MFC) (71510)

Absolventul poate activa in calitate de tehnician de diagnosticare,desrvirea, reparație și testare aparatelor și utilajului în frigorific de uz casnic și cel industrial.

Vezi planul de învățământ >

Vezi curricula de specialitate >

Copyright © 2020 CEEE. All Rights Reserved
REGULAMENTUL INTERN DE ACTIVITATE AL CATEDREI ÎN I.P. CENTRUL DE EXCELENTĂ ÎN ENERGETICĂ SI ELECTRONICĂ

28.11.2018 

MAȘINI, INSTALAȚII FRIGOROFICE ȘI SISTEME DE CLIMATIZARE (MIFC) (71510)

1. CURRICULUMUL_specialitatii_071510 MIFC>

2.F.01.O.009 MATERIALE SI COMPONENTE PASIVE 10.04.2017>

3.F.02.O.003-Tehnologia frigului i elementele instalaiei frigorifice 10.04.2017>

4.F.02.O.010 DESEN TEHNIC 10.04.2017>

5.F.03.O.004 Electrotehnica 10.04.2017>

6. F.03.O.005 -Bazele frigorificii i hidraulicii 10.04.2017>

7.F.04.O.006 Mecanica teoretic 10.04.2017>

8.F.04.O.007 Dispozitive i circuite electronice 10.04.2017>

9. F.06.O.008 CIRCUITE DIGITALE 10.04.2017>

10. F.07.O.009 Securitatea i sntatea n munc 10.04.2017>

11. P.00.O.001 Practica de montare 10.04.2017>

12.P.00.O.002 Practica la calculator 10.04.2017>

13.P.00.O.003 PRACTICA DE MASURARI ELECTRICE SI ELECTRONICE 10.04.2017>

14.P.00.O.004-Practica de exploatare 10.04.2017>

15. P.00.O.005 Practica Tehnologica 10.04.2017.>

16. P.00.O.005 Practica de Productie 10.04.2017>

17. P.00.O.006 Practica Tehnologica 10.04.2017>

18.S.04.O.010-PROIECTAREA-ASISTATA-DE-CALCULATOR-SolidWorks 10.04.2017>

19. S.05.O.011 Microcontrolere 10.04.2017>

20. S.06.O.012 Instalaii frigorifice 10.04.2017>

21.S.07.O.013 Fiabilitatea utilajului frigorific 10.04.2017>

22.S.07.O.014 Montarea i deservirea utilajului frigorific 10.04.2017>

23. S.07.O.015 Montarea i deservirea instalaiilor de climatizare 10.04.2017>

24.S.08.O.016-Testarea i depanarea instalaiilor frigorifice 10.04.2017>

24.S.08.O.017 Testarea i depanarea instalaiilor de climatizare 10.04.2017>

24.S.08.O.018 Automatizarea i reglarea IFC 10.04.2017>

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL COMISIE DE ADMITERE

Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 13.30

Duminică – zi de odihnă

Locuri declarate vacante, după primul an de studiu, la programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară

 

Nr d/oCodSpecialitateaBugetContract
1.21110Exploatarea sistemelor multimedia136
2.61110Calculatoare218
3.61230Rețele de calculatoare043
4.71310Electroenergetică016
5.71320Electromecanică45
6.71410Aparate radioelectronice de uz casnic440
7.71420Automatizarea proceselor tehnologice435
8.71430Comunicații poștale75
9.71440Electronică116
10.71480Tehnologi și rețele de telecomunicații040
11.71510Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare115
12.71570Metrologie și certificarea conformității55

* Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevii, cu situatia scolară încheiată:

1) ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;

2) ai claselor a X – a de liceu, în condițiile în care diferențele de program nu depăsesc 6 unități de curs/discipline/module conform Planului de înväțământ pentru specialitatea respectivă.