AVIZE

În luna ianuarie, 2022, cadrele didactice ale I.P.CEEE au participat în cadrul

SESIUNII EUROREGIONALE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU PROFESORI Cunoştinţe, cercetare, meserie – calea spre dezvoltare personală Ediţia a XI-a.

 Activitatea  este organizată anual de Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” din Timişoara,cu care I.P.CEEE are semnat Contract de parteneriat. Organizator al Proiectului în I.P.CEEE este  Struț  Liubov.

 Profesorii Ciurari Marcela, Doroșchevici Ecaterina, Frumusachi Svetlana, Șveț Aliona au elaborat comunicări la secțiunile ECO-WINDOW și ȘȚIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE. În urma unui concurs riguros, lucrările colegilor au fost selectate și publicate.

Organizatorii își propun  abordarea transdisciplinară în sfera domeniului de predare al participanților, oferind oportunitate cadrelor didactice de a avea cercetări și preocupări specifice lărgirii orizontului profesional și dezvoltării personale.

În luna ianuarie, 2022, cadrele didactice ale I.P.CEEE au participat în cadrul

SESIUNII EUROREGIONALE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU PROFESORI Cunoştinţe, cercetare, meserie – calea spre dezvoltare personală Ediţia a XI-a.

 Activitatea  este organizată anual de Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” din Timişoara,cu care I.P.CEEE are semnat Contract de parteneriat. Organizator al Proiectului în I.P.CEEE este  Struț  Liubov.

 Profesorii Ciurari Marcela, Doroșchevici Ecaterina, Frumusachi Svetlana, Șveț Aliona au elaborat comunicări la secțiunile ECO-WINDOW și ȘȚIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE. În urma unui concurs riguros, lucrările colegilor au fost selectate și publicate.

Organizatorii își propun  abordarea transdisciplinară în sfera domeniului de predare al participanților, oferind oportunitate cadrelor didactice de a avea cercetări și preocupări specifice lărgirii orizontului profesional și dezvoltării personale.

Curs tematic: Reguli de securitate în instalații electrice.

 În perioada 07.02 -11.02.2022 I.P.CEEE a realizat formarea personalului electrotehnic de la Uzina LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)S.A. la subiectul: Reguli de securitate în instalații electrice.

Echipa de formatori în componența cadrelor didactice de specialitate Grăjdian Lilia, Damian Leonid, Cecan Svetlana, Bucur Ludmila, ghidați de șef secție Formare profesională Struț Liubov, au prestat o activitate eficientă, interesantă, axată pe nevoile de formare a cursanților și în corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților.

Subiectele incluse  în Agenda cursului au fost coordonate cu administrația  uzinei LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)S.A. și corespund domeniului de activitate a cursanților.

Materialele didactice variate, conținuturile axate pe cadrul normativ  în  domeniu, formele de organizare a sesiunilor au asigurat un mediu cooperant, deschidere și colaborare eficientă. Cursanții au apreciat profesionalismul și  pregătirea formatorilor  la nivel așteptărilor , utilitatea suporturilor distribuite și a documentelor normative analizate.

 

La data de 09.02.2022 sa desfășurat Seminarul instructiv  pentru cadrele didactice din I.P.CEEE cu tematica: ,,Metodologia de proiectare, organizare și desfășurare a lucrărilor practice și de laborator la disciplinele de specialitate

Scopul seminarului: Familiarizarea cadrelor didactice cu  Ghidul metodologic – Elaborarea documentației didactice pentru desfășurarea lucrărilor practice și de laborator la disciplinele de specialitate

Obiective seminar:

Metodologia de organizare și desfășurare a lucrărilor practice și de laborator;

Importanța documentației didactice în proiectarea și organizarea lucrărilor practice și de laborator;

Recomandări metodice pentru elaborarea instrucțiunilor pentru lucrările practice și de laborator.

Administrația Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, felicită cu ocazia participării la olimpiada zonală centru, toți elevii și cadrele didactice implicate!

A fost o manifestare demnă unde fiecare a demonstrat abilitățile, talentul și cunoștințele sale. Și, ca rezultat – avem niște rezultate de invidiat. BRAVO!

Vă dorim să participați mai des la astfel de concursuri și să vă arăți inteligența întregii lumi. Cadrelor didactice le dorim încredere și dăruire, sprijin din partea colegilor și prietenilor, precum și curaj, determinare și o atitudine pozitivă.

La mai mult și la mai mare!!!

Lista elevilor premianți:

Barbacari Antonina, anul I – mențiune, Olimpiada zonală Centru la disciplina BIOLOGIE

Bargan Maxim, anul I – mențiune, Olimpiada zonală Centru la disciplina MATEMATICĂ

Ascarov Denis, anul III – locul II (liderul clasamentului), Olimpiada zonală Centru la disciplina MATEMATICĂ

Lungu Vadim, anul I – mențiune, Olimpiada zonală Centru la disciplina FIZICĂ

Volcov Dumitru, anul II – locul II (liderul clasamentului), Olimpiada zonală Centru la disciplina FIZICĂ

Cealîcu Gabriel, anul III – locul II (liderul clasamentului), Olimpiada zonală Centru la disciplina FIZICĂ

Bodarev Andrei, anul I – mențiune, Olimpiada zonală Centru la disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Scutelnic Victor, anul II – mențiune, Olimpiada zonală Centru la disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Munjiu Ghiocdeniz, anul II – locul II, Olimpiada zonală Centru la disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (pentru instituțiile cu predare în limba minorităților naționale)

Hanganu Egor, anul I – locul III, Olimpiada zonală Centru la disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (pentru instituțiile cu predare în limba minorităților naționale)

Vlas Daniel, anul III – mențiune, Olimpiada zonală Centru la disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (pentru instituțiile cu predare în limba minorităților naționale)

 

     La data de 22.01.2022 s-a desfășurat Seminarul Republican cu genericul: ,,Diseminarea bunelor practici prin prisma produsului educațional”,

     Ediția II,  pentru  profesorii din învățământul profesional tehnic, unde s-a diseminat  Produsul/ proiectul din Practică educațională de succes.

 

Scop seminar: Schimb de bune practici din activitatea educațională a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic

Obiectivele seminarului

1.    Valorificarea performanței cadrului didactic prin intermediul produselor/proiectelor educaționale realizate.

2.    Prezentarea produsului/proiectului educațional conform elementelor de structură din Regulamentul de atestare.

3.    Motivarea și implicarea activă a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic la Procesul de Atestare.

 

 

 

     La data de 22.01.2022 s-a desfășurat Seminarul Republican cu genericul: ,,Diseminarea bunelor practici prin prisma produsului educațional”,

     Ediția II,  pentru  profesorii din învățământul profesional tehnic, unde s-a diseminat  Produsul/ proiectul din Practică educațională de succes.

 

Scop seminar: Schimb de bune practici din activitatea educațională a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic

Obiectivele seminarului

1.    Valorificarea performanței cadrului didactic prin intermediul produselor/proiectelor educaționale realizate.

2.    Prezentarea produsului/proiectului educațional conform elementelor de structură din Regulamentul de atestare.

3.    Motivarea și implicarea activă a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic la Procesul de Atestare.

 

 

 

     La data de 22.01.2022 s-a desfășurat Seminarul Republican cu genericul: ,,Diseminarea bunelor practici prin prisma produsului educațional”,

     Ediția II,  pentru  profesorii din învățământul profesional tehnic, unde s-a diseminat  Produsul/ proiectul din Practică educațională de succes.

 

Scop seminar: Schimb de bune practici din activitatea educațională a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic

Obiectivele seminarului

1.    Valorificarea performanței cadrului didactic prin intermediul produselor/proiectelor educaționale realizate.

2.    Prezentarea produsului/proiectului educațional conform elementelor de structură din Regulamentul de atestare.

3.    Motivarea și implicarea activă a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic la Procesul de Atestare.

 

 

 

La data de 15.01.2022 s-a desfășurat Seminarul Republican cu genericul: Educația STEAM -imperativ al timpului,  pentru  profesorii din învățământul profesional tehnic, unde s-a diseminat experiență din Practică educațională.Obiectivele seminarului:

 1. Promovarea necesității implementării eficiente a conceptului STEAM în procesul de studiere a științelor reale.
 2. Lansarea și dezvoltarea de noi abordări metodice și produse didactice pentru creșterea interesului elevilor în raport cu studierea științelor reale.
 3. Promovarea interdisciplinarității prin aplicarea matematicii la disciplinele de specialitate.
 4. Schimb de bune practici, idei, opinii, viziuni privind aplicarea  Educației STE(A)M.

La data de 13.01.2022 în incinta IP CEEE a fost semnat contractul Referitor la Proiectul
“Inițiative de Dezvoltare a Competențelor din Domeniul Energiei Solare – II (SECI II)”, având obiectivul colaborării între AED şi IP CEEE în implementarea eficientă a proiectului “Inițiative de Dezvoltare a Competențelor din Domeniul Energiei Solare- II (SECI II)”, care este implementat de către Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED), cu sprijinul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED).

Scopul proiectului SECI II este elaborarea programului pentru formarea instalatorilor în domeniile de conversie electrică a energiei solare, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene și contribuirea la impulsionarea valorificării Energiei Regenerabile în sectorul energetic al Republicii Moldova. 

În realizarea scopului propus, AED oferă IP CEEE sprijin pentru elaborarea unui program de formare profesională continuă pentru ocupația ”Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare”.

Grupul de lucru: Grigore Tofan, Leonid Damian, Svetlana Frumusachi vor: elabora materiale didactice ale cursului de formare profesională continuă ”Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare”:

Conținutul programului de formare – manualul formabilului;

Metodologia de livrare a programului de formare – ghidul formatorului;

Materiale distributive, fișe de lucru pentru formabili;

Probe și bareme de evaluare sumativă pentru fiecare capitol al programului de formare;

Prezentări în PPT, care vor fi folosite în cadrul programului de formare;

Suporturi video, care vor fi folosite în cadrul programului de formare.

Pachetul de materiale didactice elaborate vor fi prezentate  la ANACEC pentru 

acreditarea programului de formare profesională continuă ”Instalator pentru sisteme 

fotovoltaice solare”.

Proiect educațional ”Educație pentru siguranța online prin acțiuni extracurriculare”

La 03.01.2022 a fost lansat proiect educațional ”Educație pentru siguranța online prin acțiuni extracurriculare”.

Proiectul are drept scop colaborarea la nivel național/instituțional, în vederea responsabilizării elevilor pentru utilizarea eficientă și în siguranță a internetului, educării atitudinilor sociale/economice/culturale ale tinerilor, promovarea învățării reciproce și schimbului de experiență.

Scop:

Promovarea politicii educaționale despe protecția informațională a elevilor.

Obiective:

 • Organizarea unor ateliere/sesinuni de instruire despre utilizarea în siguranță a Internetului și protejarea datelor cu caracter personal.

 • Implicarea elevilor și profesorilor în crearea unor suporturi didactice (audie, video, postere, animații și etc.).

 • Dezvoltarea la elevi a capacităților de lucru în echipă și a spiritului de inițiativă.

 • Educarea unui comportament responsabil în mediul online.

La data de 25.11.2021, s-a desfășurat Concursul Național Târgul Firmelor de Exercițiu, în cadrul căruia echipa I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, gr. CP 0119, coordonator, Rodica Bodean, profesor discipline economice, grad didactic superior, care au ocupat locul II, la proba ,,Cele mai bune materiale promoționale”.

 

ANUNŢ

 

    Prin prezenta, Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică anunţă lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor de conducere, după cum urmează:

     Director adjunct pentru instruire practică şi producere:

 1. Grigoraş Ion;
 2. Peca Ludmila.

   Şef secţie didactică “Electrotehnică:

 1. Arion Sergiu;
 2. Tofan Grigore.

   Şef secţie didactică “Electronică şi tehnică de calcul”:

 1. Sineavchi Lucia;
 2. Şişian Petru.

   Şef secţie formare profesională:

 1. Ciurari Marcela;
 2. Struţ Liubov.

    Următoarea etapă de concurs pentru ocuparea funcţiilor de conducere, se va desfăşura după cum urmează:

    Director adjunct pentru instruire practică şi producere se va desfăşura pe data de 27 octombrie 2021 ora 14.00 în sala de sedințe căminul nr. 3 str. Odesa 64.

   Şef secţie didactică “Electrotehnicăşi Şef secţie didactică “Electronică şi tehnică de calcul” se va desfăşura pe data de 25 octombrie 2021 ora 09.00 în sala de sedințe căminul nr. 3 str. Odesa 64.

   Şef secţie formare profesională se va desfăşura pe data de 22 octombrie 2021 ora 09.00 în sala de sedințe căminul nr. 3 str. Odesa 64.

ANUNŢ

 

   Prin prezenta, Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică, informează că, în baza hotărârii din 11.10.2021 a Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere în I.P. CEEE, și în temeiul art. 76 şi 77 din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, a fost prelungit termenul privind depunerea dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei de Director adjunct pentru educaţie – 1 unitate, fiind modificată data limită de depunerea dosarelor până la 25 octombrie 2021 inclusiv, din motiv că unul din cele două dosare nu a fost admis, deoarece a fost depus tardiv.

   Dosarele cu actele pentru participare la concurs vor fi depuse la Serviciul personal al I.P.Centrul de Excelență în Energetică și Electronică.

    Termenul de depunere a dosarelor – 25 octombrie 2021 inclusiv.

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA PUBLICĂ CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTRONICĂ

 

ATENȚIE CONCURS !

 

I.P. CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTRONICĂ anunță concurs pentru suplinirea următoarelor posturi:

 • Director adjunct pentru educație – 1 unitate;
 • Director adjunct pentru instruire practică și producere – 1 unitate;
 • Șef de secție didactică – 2 unități;
 • Șef de secție formare profesională – 1 unitate.

Pentru participare la concurs persoanele interesate vor depune următoarele documente:

 • cerere de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia actului/actelor de studii;
 • copiile actelor ce confirmă gradul didactic sau managerial;
 • copia carnetului de muncă și alte acte relevante ce confirmă vechimea în muncă;
 • Curriculum Vitae;
 • certificatul medical prin care se confirmă că persoana este aptă pentru exercitarea funcției;
 • cazierul juridic sau declarația pe propria răspundere.

        Dosarele cu actele pentru participare la concurs vor fi depuse la Serviciul personal al I.P.Centrul de Excelență

în Energetică și Electronică.

         Termenul de depunere a dosarelor – 20 de zile din data publicării avizului.

 Adresa noastră: mun.Chișinău, str. Odesa, 64

Codul poștal: 2001

Telefoane de contact: 022-27-25-94;

022-54-34-03;

Tel./Fax: 022-54-34-04.

18 IUNIE 2021

CONSILIUL PROFESORAL

cu genericul
PORT IE CU MINDRIE

PARTENERIAT

Astăzi, 18.05.2021 în sediul Î.S. Poșta Moldovei s-a desfășurat o întrevedere între administrația Î.S. Poșta Moldovei, reprezentată de directorul general interimar dl Vitalie ZAHARIA și administrația I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, reprezentată de directorul interimar dna Mariana BARLADEAN, referitor la parteneriatul dintre aceste 2 entități cu privire la programul de formare profesională 71430 Comunicații poștale.

De asemenea, au fost abordate mai multe subiecte referitoare la implementările din domeniu și tendința de familiarizare a elevilor cu acestea.

Potrivit directorului general interimar al Î.S. Poșta Moldovei, aceasta este orientată spre dezvoltarea continuă și dat faptul că este unicul operator de profil din țară, oferă un vast spectru de servicii poștale și financiare, iar scopul elevilor este de a se adapta la schimbările produse în domeniu, să le însușească și să le aplice în practică.

Î.S. Poșta Moldovei propune:

 • Includerea în procesul de studii a modulelor ce cuprind e-comerț (comerțul electronic), e-banking și digitalizarea specialității Comunicații poștale.
 • Posibilitatea acordării burselor de merit din partea Î.S. Poșta Moldovei.
 • Vizite de instruire și informative a specialiștilor principali a Î.S. Poșta Moldovei.
 • Dotarea specialității cu software de instruire în domeniu a tehnicienilor.
 • Donații specifice domeniului.

 

 

Parteneriat GIZ-CEEE

      Astăzi, 24.05.21 în cadrul I.P. CEEE s-a desfășurat o întrevedere între administrația instituției și dl Vitalie BĂBĂLĂU, reprezentantul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) GmbH ce lucrează în Republica Moldova în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ), care pe lângă proiectele implementate în Republica Moldova are implementat și proiectul ce promovează introducerea unui program de formare profesională duală bazat pe nevoi, astfel încât companiile să aibă în viitor suficienți angajați calificați.

      Deoarece în carul I.P. CEEE, începând cu anul de studii 2018, s-a implementat forma de învățământ DUAL la două programe de formare profesională nivelul IV: Rețele electrice și Telecomunicații, astăzi s-au discutat avantajele, prioritățile și impedimentele întâlnite pe parcursul dezvoltării formei de învățământ. Formarea consorțiilor între mai mulți agenți economici și instituțiile de învățământ.

De asemenea s-a abordat și tema  cooperării pe viitor în vederea implementării a două proiecte legate de:

 • Digitalizarea formei de predare în cadrul învățământului DUAL
 • Asigurarea cu echipamente TIC a programelor de formare profesională învățământ DUAL.
 

Copyright © 2021 CEEE. All Rights Reserved

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

VIZIUNEA catedrei ,,Management educațional” din Centrul de Excelență în Energetică și Electronică constă în formarea prin educație a cetățeanului modern, competent și capabil să activeze în societatea actuală și viitoare, iar toate acțiunile în acest sens se subscriu motto-ului ,,A instrui pe tineri cum se cuvine nu constǎ în a le vârî în cap o mulţime de cuvinte, fraze, expresiuni şi opiniuni din diferiţi autori, ci a le deschide calea cum sǎ priceapǎ lucrurile.”

                                                                          John Amos Comenius

  MISIUNEA

Centrul de Excelență în Energetică și Electronică ca instituție de învățămînt profesional tehnic nonterțiar asigură pregătire profesională de specialitate a elevilor pentru a putea oferi societății absolvenți capabili de a fi cetățeni activi și eficienți,apți de a se integra în viața societății. În acest context Catedra ,,Management educațional” își asumă responsabilitatea de-a sprijini elevii pentru a-și cunoaște și a-și dezvolta potențialul și aptitudinile în funcție de interesul și motivațiile personale, a-și dezvolta personalitatea încît devenirea lor socială și preofesională să se desfășoare cu succes.

Parteneriat GIZ-CEEE

      Astăzi, 24.05.21 în cadrul I.P. CEEE s-a desfășurat o întrevedere între administrația instituției și dl Vitalie BĂBĂLĂU, reprezentantul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) GmbH ce lucrează în Republica Moldova în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ), care pe lângă proiectele implementate în Republica Moldova are implementat și proiectul ce promovează introducerea unui program de formare profesională duală bazat pe nevoi, astfel încât companiile să aibă în viitor suficienți angajați calificați.

Deoarece în carul I.P. CEEE, începând cu anul de studii 2018, s-a implementat forma de învățământ DUAL la două programe de formare profesională nivelul IV: Rețele electrice și Telecomunicații, astăzi s-au discutat avantajele, prioritățile și impedimentele întâlnite pe parcursul dezvoltării formei de învățământ. Formarea consorțiilor între mai mulți agenți economici și instituțiile de învățământ.

De asemenea s-a abordat și tema  cooperării pe viitor în vederea implementării a două proiecte legate de:

 • Digitalizarea formei de predare în cadrul învățământului DUAL
 • Asigurarea cu echipamente TIC a programelor de formare profesională învățământ DUAL.
 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL COMISIE DE ADMITERE

Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 13.30

Duminică – zi de odihnă

Curricula Electroenergetica ( 71310 ) 2017

1. 71310 – Curriculumul specialităţii>

2. F.01.O.009 Materiale electrotehnice >

3. F.02.O.010 Desen tehnic >

4. F.03.O.011 Masurari electrice si electronice >

5. F.03.O.012 Electrotehnica I >

6. F.04.O.013 Electrotehnica II >

7. F.04.O.014 Electronica de putere >

8. F.07.O.015 Securitatea si sanatatea in munca >

9. F.08.O.016 Economia ramurii >

10. S.02.O.047 Practica la initiere in specialitate (montaj electric) >

11. S.02.O.048 Practica la calculator I >

12. S.03.A.032 Surse regenerabile de energie >

13. S.04.O.017 Aparate electrice >

14. S.04.O.049 Practica la calculator II >

15. S.04.O.050 Practica de instruire I >

16. S.05.O.018 Masini electrice >

17. S.05.O.019 Partea Electrica a Centralelor si statiilor Varianta II >

18. S.06.O.020 Partea electrica a centr. si statiilor II >

19. S.06.O.021 Transportul si distributia en.el. 14.12.16 >

20. S.06.O.051 Practica de instruire II>

21. S.07.O.022 Montarea si Exploatarea Retelelor El. I >

22. S.07.O.023 Alimentarea cu en.el. I >

23. S.07.O.052 Practica tehnologica >

24. S.08.O.024 Alimentarea cu energie electrica II >

25. S.08.O.025 Montarea si Exploatarea Retelelor El. II >

26. S.08.O.053 Practica ce anticipeaza probele de absolvire >

27. G.08.O.003 LIMBA STRAINA APLICATA

28. G.08.O.004 TEHNICI DE COMUNICARE

29. S.01.A.027 GEOMETRIA DISCRIPTIVA

30. S.01.A.028 GRAFICA INGINEREASCA

31. S.01.L.037 ROBOTICA I

32. S.02.L.039 ROBOTICA II

33. S.02.L.041 ILUMINAT ELECTRIC

34. S.03.A.030 PROIECTAREA ASISTATA DE CALCULATOR

35. S.05.L.244 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC

36. S.04.A.031 TERMOTEHNICA

37. S.04.A.032 MECANICA APLICATA

38. S.05.L.043 UTILAJ ELECTRIC INDUSTRIAL

39. S.06.A.033 ACTIONARI ELECTRICE

40. S.06.A.034 TOLERANTE SI CONTROL DIMENSIONAL

41. S.06.L.045 ELEMENTE SI SISTEME DE AUTOMATIZARE

42. S.07.A.035 PROTECTIA PRIN RELEE

43. U.06.O.005 FILOSOFIA

44. U.07.O.007 ETICA PROFESIONALA

45. U.08.O.008 BAZELE LEGISLATIEI IN DOMENIU

Curricula Electromecanica(71320) 2017

1. Invertarul Curriculum 71320 Electromecanica>

2. F.01.O.009 Materiale electrotehnice >

3. F.02.O.010 Desen tehnic >

4. F.02.O.011 Masurari electrice si electronice >

5. F.03.O.012 Electrotehnica I >

6. F.04.O.013 Electrotehnica II >

7. F.04.O.014 Electronica de putere >

8. F.07.O.015 Securitatea si sanatatea in munca >

9. F.08.O.016 Economia ramurii >

10. S.02.O.047 Practica la initiere in specialitate (montaj electric) >

11. S.02.O.048 Practica la calculator I >

12. S.04.O.017 Aparate electrice >

13. S.04.O.049 Practica la calculator II >

14. S.04.O.050 Practica de instruire >

15. S.05.O.018 Mecanica aplicata >

16. S.05.O.019 Masini electrice I >

17. S.05.O.020 Masini electrice II >

18. S.06.O.021 Acționări electrice >

19. S.06.O.051 Practica de instruire II >

20. S.07.O.022 Montarea si Exploatarea echipamentelor electrice I>

21. S.07.O.023 Utilaj electric industrial I >

22. S.07.O.024 Utilaj electric industrial II >

23. S.07.O.052 Practica de sp.tehnologica >

24. SS.08.O.025 Montarea si exploatarea echipamentului electrice II >

25. S.08.O.026 Producerea, transportul și distribuția energiei electrice >

26. S.08.O.053 Practica ce anticipeaza probele de absolvire >

27. G.08.O.003 LIMBA STRAINA APLICATA

28. G.08.O.004 TEHNICI DE COMUNICARE

29. S.01.A.127 GEOMETRIA DISCRIPTIVA

30. S.01.A.128 GRAFICA INGINEREASCA

31. S.01.L.237 ROBOTICA I

32. S.02.L.141 TOLERANTE SI CONTROL DIMENSIONAL

33. S.02.L.239 ROBOTICA II

34. S.02.L.242 TERMOTEHNICA

35. S.03.A.030 PROIECTAREA ASISTATA LA CALCULATOR

36. S.04.A.231 ACTIONARI PNEUMOHIUDRAULICE

37. S.04.A.232 BAZELE MECATRONICII

38. S.05.L.243 ORGANE DE MASINI

39. S.05.L.244 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC

40. S.06.A.234 ACTIONARI ELECTRICE AUTOMATIZATE

41. S.06.L.145 ELEMENTE SI SISTEME DE AUTOMATIZARE

42. S.06.L.246 MICROCONTROLERE

43. S.07.A.135 SURSE REGENERABILE DE ENERGIE

44. U.06.O.005 FILOSIFIA

45. U.06.O.005 FILOSOFIA_D

46. U.07.O.007 ETICA PROFESIONALA

47. U.08.O.008 BAZELE LEGISLATIEI IN DOMENIU

 

 

 

CONCURS POSTERE DIGITALE DE CRACIUN

Creații de Craciun

71370 Rețele electrice (DUAL)

 

NOUTATE  ABSOLUTĂ  ÎN PREMIERĂ –  ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL, NIVELUL IV

Calificarea: Tehnician-electrician (Program de Formare Profesională: Rețele electrice)

Termenul de studii: 2 ani

 Programul formării profesionale prin învățământ dual este facilitat de existența unei  baze materiale eficiente, incluzând spații educaționale existente în instituția de învățământ de profil și unitate economică în calitate de bază de practică.

Instituția de învățământ : Centrul de Excelență în Energetică și Electronică Fost Colegiul Politehnic Chișinău, anterior Colegiul Electromecanic Unitatea economică: Î.C.S. Premier Energy SRL fosta Î.C.S. Red Union Fenosa S.A. Departamente: Gestiunea rețelelor; Operarea Rețelelor de tensiune înaltă, medie și joasă
Componenta teoretică: cunoașterea este abilitatea de a acționa Componenta aplicativă: stagiu de practică în mediu real
Termenul : 50% teorie Termenul : 50% practică
Profilul instituției de învățământ: · cadre didactice de specialitate cu stagii de perfecționare în cadrul companiei partener; · săli de studii, laboratoare, ateliere; · cantina, cămin, teren sportiv. Profilul companiei partener: · specialiști calificați cu experiență în domeniu; · servicii specializate; centru de instruire; · echipament de protecție la locul de muncă.
Beneficii pentru elevi: · metode de instruire centrate pe elev; · acces la servicii educaționale; · burse de studii, conform Regulamentului Beneficii pentru elevi: · asistența calificată a practicienilor; · activități practice în mediu real; · salariu de ucenicie
Condiții de admitere: · certificatului de studii liceale sau studii medii de cultură generală/ certificatului de calificare la specialități conexe meseriei inițiale · Alte prevederi/facilități conform Regulamentului de admitere. Condiții de admitere: · Eseu motivațional; · Interviu (admis/respins); · 18 ani împliniți · apt din punct de vedere medical pentru cerințele specifice calificării pentru care se pregătește.
Finalitate: · Diplomă de calificare · Suplimentul/certificat cu discipline studiate (continuarea studiilor la universități de profil) Finalitate: · Angajarea în companie în cazul existentei posturilor vacante
Adresa: Chișinău, str.Melestiu 12, Bloc de studii, cămin: sectorul Centru Adresa: Chișinău, str.A.Doga, 4
Informații suplimentare: www.ceee.md Informații suplimentare: www.gasnaturalfenosa.md

714110 Telecomunicații (DUAL)

Învățământul profesional tehnic dual este ”școala fără șomeri” și reprezintă o formă alternativă a învățământului profesional tehnic clasic. Înalt apreciat în țări europene precum Germania, Elveția sau Austria, învățământul dual este centrat atât pe necesitățile elevilor, cât și a angajatorilor. Acesta își propune să ofere șanse egale tuturor tinerilor de a îmbrățișa o profesie care să le aducă beneficii și satisfacție pe termen lung, indiferent de proveniența socială, iar angajatorilor le oferă acces la forță de muncă bine calificată, conform cerințelor.

Responsabilitățile de instruire și formare sunt partajate între cei doi parteneri duali – companie (locul de muncă și instruire practică) și școala profesională. Doar aprox. 30% din durata normativă a programului de instruire se desfășoară în instituția de învățământ, iar celelalte, aprox. 70%, în cadrul agentului economic, astfel accentul fiind pus pe instruirea practică, în condiții similare celor reale de muncă.

La absolvirea studiilor profesionale duale tinerii specialiști au locul de muncă aproape ”în buzunar”!

Tot ce trebuie să reușească pe parcursul studiilor este să demonstreze în fața companiei angajament și dibăcie în meseria sau specialitatea învățată. Practic, un elev care joi susține examenul de calificare, poate fi de luni un proaspăt angajat, cu un salariu bun, cu șanse de a avansa în carieră și cu siguranța zilei de mâine.

Programul de formare profesională 714110 Telecomunicații promovează ideia realizării unui învățământ de performanță – prin calitate în cadrul activităților de formare personală și profesională orientată în următoarele direcții:

 •  formare generală – dezvoltarea competențelor care asigură succesul/reușita activității profesionale în toate situațiile de manifestare;
 • formare de profil (teoretică și practică) – acumularea cunoștințelor şi formarea abilităţilor de bază, integrate în competenţe profesionale, calificarea Tehnician în telecomunicații
 • formare opțională – extinderea cunoştinţelor şi dezvoltarea unor aptitudini ale elevilor în domeniul de formare profesională ales sau în alte domenii adiacente.

 

Specialitatea Telecomunicații este în acord de colaborare  cu întreprinderea SA Moldtelecom, pe parcursul a 2 ani de studii elevii paralel cu studiilor vor activa în cadrul întreprinderii la Serviciul suport tehnic și Serviciul suport client, avind salariu de ucenic și bursă acordată de către instituția de învățământ.

 

Tehnicianul de telecomunicații lucrează în unitățile care furnizează servicii de telecomunicaţii, instalează reţele şi asigură mentenanţa acestora, în unitățile de producţie a echipamentelor electronice pentru telecomunicații, în unitățile economice care produc montaje/subansamble/echipamente electronice pentru telecomunicații, și în unități economice specializate în întreținerea şi conectarea abonaților noi, la servicii de telecomunicații moderne ( comunicații mobile, internet, IPTV, telefonie fixă)

 

Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea activității zilnice proprii şi a echipei subordonate, menținerea unui mediu corespunzător de sănătate, securitate în munca şi prevenirea şi stingerea incendiilor, organizarea locului de munca propriu şi al subordonaților, întocmirea de documente specifice, asigurarea calității lucrărilor executate de el sau de echipa subordonată, realizarea programului de mentenanţă, realizarea activităților de instalare/ montaj echipamente, utilizează instrumente de proces, monitorizarea proceselor industriale, întreținerea instrumentelor/echipamentelor de proces, realizarea activităților de testare/verificare a echipamentelor/instrumentelor de proces.

 

Calificarea : tehnician telecomunicații

Durata studiilor: 2 ani – în baza absolvirii Școlii profesionale profil Operator suport tehnic sau deținător al diplomei de BAC

Specialitatea accesibilă atât pentru băieți cât și pentru fete.

Cu diploma obținută elevul are posibilitatea de a efectua studii superioare în domeniu.

Facilități pentru elevi:

     achitarea lunară a salariului de ucenicie, burse de studii;

     posibilitatea de a participa la concursul: Burse pentru performanțe în Învățământul dual, organizatorii Camera de Comerț și Industrie a RM și proiectul GIZ: Promovarea ÎPT pentru o economie verde.

 

Angajarea în compania partener, se face benevol, în cazul existenței locurilor vacante, iar absolvenții sunt liberi în conturarea traseului propriu profesional în baza calificării obținute (se pot angaja și în alte companii).

Locuri declarate vacante, după primul an de studiu, la programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară

 

Nr d/oCodSpecialitateaBugetContract
1.21110Exploatarea sistemelor multimedia136
2.61110Calculatoare218
3.61230Rețele de calculatoare043
4.71310Electroenergetică016
5.71320Electromecanică45
6.71410Aparate radioelectronice de uz casnic440
7.71420Automatizarea proceselor tehnologice435
8.71430Comunicații poștale75
9.71440Electronică116
10.71480Tehnologi și rețele de telecomunicații040
11.71510Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare115
12.71570Metrologie și certificarea conformității55

* Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevii, cu situatia scolară încheiată:

1) ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;

2) ai claselor a X – a de liceu, în condițiile în care diferențele de program nu depăsesc 6 unități de curs/discipline/module conform Planului de înväțământ pentru specialitatea respectivă.