AVIZE

ANUNŢ

 

    Prin prezenta, Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică anunţă lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor de conducere, după cum urmează:

     Director adjunct pentru instruire practică şi producere:

 1. Grigoraş Ion;
 2. Peca Ludmila.

   Şef secţie didactică “Electrotehnică:

 1. Arion Sergiu;
 2. Tofan Grigore.

   Şef secţie didactică “Electronică şi tehnică de calcul”:

 1. Sineavchi Lucia;
 2. Şişian Petru.

   Şef secţie formare profesională:

 1. Ciurari Marcela;
 2. Struţ Liubov.

    Următoarea etapă de concurs pentru ocuparea funcţiilor de conducere, se va desfăşura după cum urmează:

    Director adjunct pentru instruire practică şi producere se va desfăşura pe data de 27 octombrie 2021 ora 14.00 în sala de sedințe căminul nr. 3 str. Odesa 64.

   Şef secţie didactică “Electrotehnicăşi Şef secţie didactică “Electronică şi tehnică de calcul” se va desfăşura pe data de 25 octombrie 2021 ora 09.00 în sala de sedințe căminul nr. 3 str. Odesa 64.

   Şef secţie formare profesională se va desfăşura pe data de 22 octombrie 2021 ora 09.00 în sala de sedințe căminul nr. 3 str. Odesa 64.

ANUNŢ

 

   Prin prezenta, Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică, informează că, în baza hotărârii din 11.10.2021 a Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere în I.P. CEEE, și în temeiul art. 76 şi 77 din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, a fost prelungit termenul privind depunerea dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei de Director adjunct pentru educaţie – 1 unitate, fiind modificată data limită de depunerea dosarelor până la 25 octombrie 2021 inclusiv, din motiv că unul din cele două dosare nu a fost admis, deoarece a fost depus tardiv.

   Dosarele cu actele pentru participare la concurs vor fi depuse la Serviciul personal al I.P.Centrul de Excelență în Energetică și Electronică.

    Termenul de depunere a dosarelor – 25 octombrie 2021 inclusiv.

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA PUBLICĂ CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTRONICĂ

 

ATENȚIE CONCURS !

 

I.P. CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTRONICĂ anunță concurs pentru suplinirea următoarelor posturi:

 • Director adjunct pentru educație – 1 unitate;
 • Director adjunct pentru instruire practică și producere – 1 unitate;
 • Șef de secție didactică – 2 unități;
 • Șef de secție formare profesională – 1 unitate.

Pentru participare la concurs persoanele interesate vor depune următoarele documente:

 • cerere de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia actului/actelor de studii;
 • copiile actelor ce confirmă gradul didactic sau managerial;
 • copia carnetului de muncă și alte acte relevante ce confirmă vechimea în muncă;
 • Curriculum Vitae;
 • certificatul medical prin care se confirmă că persoana este aptă pentru exercitarea funcției;
 • cazierul juridic sau declarația pe propria răspundere.

        Dosarele cu actele pentru participare la concurs vor fi depuse la Serviciul personal al I.P.Centrul de Excelență

în Energetică și Electronică.

         Termenul de depunere a dosarelor – 20 de zile din data publicării avizului.

 Adresa noastră: mun.Chișinău, str. Odesa, 64

Codul poștal: 2001

Telefoane de contact: 022-27-25-94;

022-54-34-03;

Tel./Fax: 022-54-34-04.

18 IUNIE 2021

CONSILIUL PROFESORAL

cu genericul
PORT IE CU MINDRIE

PARTENERIAT

Astăzi, 18.05.2021 în sediul Î.S. Poșta Moldovei s-a desfășurat o întrevedere între administrația Î.S. Poșta Moldovei, reprezentată de directorul general interimar dl Vitalie ZAHARIA și administrația I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, reprezentată de directorul interimar dna Mariana BARLADEAN, referitor la parteneriatul dintre aceste 2 entități cu privire la programul de formare profesională 71430 Comunicații poștale.

De asemenea, au fost abordate mai multe subiecte referitoare la implementările din domeniu și tendința de familiarizare a elevilor cu acestea.

Potrivit directorului general interimar al Î.S. Poșta Moldovei, aceasta este orientată spre dezvoltarea continuă și dat faptul că este unicul operator de profil din țară, oferă un vast spectru de servicii poștale și financiare, iar scopul elevilor este de a se adapta la schimbările produse în domeniu, să le însușească și să le aplice în practică.

Î.S. Poșta Moldovei propune:

 • Includerea în procesul de studii a modulelor ce cuprind e-comerț (comerțul electronic), e-banking și digitalizarea specialității Comunicații poștale.
 • Posibilitatea acordării burselor de merit din partea Î.S. Poșta Moldovei.
 • Vizite de instruire și informative a specialiștilor principali a Î.S. Poșta Moldovei.
 • Dotarea specialității cu software de instruire în domeniu a tehnicienilor.
 • Donații specifice domeniului.

 

 

Parteneriat GIZ-CEEE

      Astăzi, 24.05.21 în cadrul I.P. CEEE s-a desfășurat o întrevedere între administrația instituției și dl Vitalie BĂBĂLĂU, reprezentantul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) GmbH ce lucrează în Republica Moldova în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ), care pe lângă proiectele implementate în Republica Moldova are implementat și proiectul ce promovează introducerea unui program de formare profesională duală bazat pe nevoi, astfel încât companiile să aibă în viitor suficienți angajați calificați.

      Deoarece în carul I.P. CEEE, începând cu anul de studii 2018, s-a implementat forma de învățământ DUAL la două programe de formare profesională nivelul IV: Rețele electrice și Telecomunicații, astăzi s-au discutat avantajele, prioritățile și impedimentele întâlnite pe parcursul dezvoltării formei de învățământ. Formarea consorțiilor între mai mulți agenți economici și instituțiile de învățământ.

De asemenea s-a abordat și tema  cooperării pe viitor în vederea implementării a două proiecte legate de:

 • Digitalizarea formei de predare în cadrul învățământului DUAL
 • Asigurarea cu echipamente TIC a programelor de formare profesională învățământ DUAL.
 

Copyright © 2021 CEEE. All Rights Reserved

Parteneriat GIZ-CEEE

      Astăzi, 24.05.21 în cadrul I.P. CEEE s-a desfășurat o întrevedere între administrația instituției și dl Vitalie BĂBĂLĂU, reprezentantul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) GmbH ce lucrează în Republica Moldova în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ), care pe lângă proiectele implementate în Republica Moldova are implementat și proiectul ce promovează introducerea unui program de formare profesională duală bazat pe nevoi, astfel încât companiile să aibă în viitor suficienți angajați calificați.

Deoarece în carul I.P. CEEE, începând cu anul de studii 2018, s-a implementat forma de învățământ DUAL la două programe de formare profesională nivelul IV: Rețele electrice și Telecomunicații, astăzi s-au discutat avantajele, prioritățile și impedimentele întâlnite pe parcursul dezvoltării formei de învățământ. Formarea consorțiilor între mai mulți agenți economici și instituțiile de învățământ.

De asemenea s-a abordat și tema  cooperării pe viitor în vederea implementării a două proiecte legate de:

 • Digitalizarea formei de predare în cadrul învățământului DUAL
 • Asigurarea cu echipamente TIC a programelor de formare profesională învățământ DUAL.
 

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL COMISIE DE ADMITERE

Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 13.30

Duminică – zi de odihnă

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV
REGULAMENTUL INTERN DE ACTIVITATE AL CATEDREI ÎN I.P. CENTRUL DE EXCELENTĂ ÎN ENERGETICĂ SI ELECTRONICĂ

28.11.2018 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Locuri declarate vacante, după primul an de studiu, la programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară

 

Nr d/oCodSpecialitateaBugetContract
1.21110Exploatarea sistemelor multimedia136
2.61110Calculatoare218
3.61230Rețele de calculatoare043
4.71310Electroenergetică016
5.71320Electromecanică45
6.71410Aparate radioelectronice de uz casnic440
7.71420Automatizarea proceselor tehnologice435
8.71430Comunicații poștale75
9.71440Electronică116
10.71480Tehnologi și rețele de telecomunicații040
11.71510Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare115
12.71570Metrologie și certificarea conformității55

* Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevii, cu situatia scolară încheiată:

1) ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;

2) ai claselor a X – a de liceu, în condițiile în care diferențele de program nu depăsesc 6 unități de curs/discipline/module conform Planului de înväțământ pentru specialitatea respectivă.