REGULAMENTUL INTERN DE ACTIVITATE AL CATEDREI ÎN I.P. CENTRUL DE EXCELENTĂ ÎN ENERGETICĂ SI ELECTRONICĂ

28.11.2018 

MAȘINI, INSTALAȚII FRIGOROFICE ȘI SISTEME DE CLIMATIZARE (MIFC) (71510)

1. CURRICULUMUL_specialitatii_071510 MIFC>

2.F.01.O.009 MATERIALE SI COMPONENTE PASIVE 10.04.2017>

3.F.02.O.003-Tehnologia frigului i elementele instalaiei frigorifice 10.04.2017>

4.F.02.O.010 DESEN TEHNIC 10.04.2017>

5.F.03.O.004 Electrotehnica 10.04.2017>

6. F.03.O.005 -Bazele frigorificii i hidraulicii 10.04.2017>

7.F.04.O.006 Mecanica teoretic 10.04.2017>

8.F.04.O.007 Dispozitive i circuite electronice 10.04.2017>

9. F.06.O.008 CIRCUITE DIGITALE 10.04.2017>

10. F.07.O.009 Securitatea i sntatea n munc 10.04.2017>

11. P.00.O.001 Practica de montare 10.04.2017>

12.P.00.O.002 Practica la calculator 10.04.2017>

13.P.00.O.003 PRACTICA DE MASURARI ELECTRICE SI ELECTRONICE 10.04.2017>

14.P.00.O.004-Practica de exploatare 10.04.2017>

15. P.00.O.005 Practica Tehnologica 10.04.2017.>

16. P.00.O.005 Practica de Productie 10.04.2017>

17. P.00.O.006 Practica Tehnologica 10.04.2017>

18.S.04.O.010-PROIECTAREA-ASISTATA-DE-CALCULATOR-SolidWorks 10.04.2017>

19. S.05.O.011 Microcontrolere 10.04.2017>

20. S.06.O.012 Instalaii frigorifice 10.04.2017>

21.S.07.O.013 Fiabilitatea utilajului frigorific 10.04.2017>

22.S.07.O.014 Montarea i deservirea utilajului frigorific 10.04.2017>

23. S.07.O.015 Montarea i deservirea instalaiilor de climatizare 10.04.2017>

24.S.08.O.016-Testarea i depanarea instalaiilor frigorifice 10.04.2017>

24.S.08.O.017 Testarea i depanarea instalaiilor de climatizare 10.04.2017>

24.S.08.O.018 Automatizarea i reglarea IFC 10.04.2017>

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL COMISIE DE ADMITERE

Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 13.30

Duminică – zi de odihnă

Locuri declarate vacante, după primul an de studiu, la programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară

 

Nr d/oCodSpecialitateaBugetContract
1.21110Exploatarea sistemelor multimedia136
2.61110Calculatoare218
3.61230Rețele de calculatoare043
4.71310Electroenergetică016
5.71320Electromecanică45
6.71410Aparate radioelectronice de uz casnic440
7.71420Automatizarea proceselor tehnologice435
8.71430Comunicații poștale75
9.71440Electronică116
10.71480Tehnologi și rețele de telecomunicații040
11.71510Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare115
12.71570Metrologie și certificarea conformității55

* Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevii, cu situatia scolară încheiată:

1) ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;

2) ai claselor a X – a de liceu, în condițiile în care diferențele de program nu depăsesc 6 unități de curs/discipline/module conform Planului de înväțământ pentru specialitatea respectivă.