Organigrama
Rezultate chestionare
ACTE NORMATIVE EXTERNE
ACTE NORMATIVE INTERNE
PROCEDURI OPERATIONALE

PREZENTARE

Asigurarea calităţii învăţământului profesional tehnic reprezintă o necesitate în contextul general al modernizării învăţământului mediu de specialitate din Republica Moldova. Calitatea în învăţământul profesional tehnic cuprinde un spectru larg de probleme, corelate între ele, cum ar fi: implicarea cadrelor didactice şi elevilor, a întregului personal auxiliar, precum şi modul în care infrastructura existentă participă la acest proces.

Principiile generale care vizează calitatea în învăţământul professional tehnic au în vedere transparenţa, compatibilitatea şi convertibilitatea.

În Planul Strategic alInstituției Publice Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, calitatea ocupă un loc central şi urmează un proces de îmbunătăţire continuu.

Una dintre componentele misiunii calitative a Centrului de Excelență o constituie asigurarea excelenţei, în procesul de învăţământ, într-un spectru larg de specializări. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică îşi propune să obţină această excelenţă într-un climat intern stimulativ intelectual, atât pentru elevi cât şi pentru cadre didactice, climat care este în concordanţă cu exigenţele pe plan naţional şi internaţional.

MISIUNEA, VIZIUNEA, POLITICA PRIVIND CALITATEA ÎN I.P. CEEE

Misiunea asumată în I.P. CEEE este de a dezvolta valoarea în oameni, în proces și în produse de calitate. În acest sens ne dorim să dezvoltăm un învățământ și o pregătire profesională avansată la înalt nivel de calitate în domeniile specifice în context național și internațional în concordanță cu necesitățile de dezvoltare intelectuală, profesională și socială a fiecărui individ al societății la general.

MISIUNEA CEIAC

Misiunea Comisiei de Evaluare Internă și Asigurarea Calităţii (CEIAC) este de a sprijini managementul Centrului de excelență în realizarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie prin acţiuni specifice, de asigurare a condiţiilor de evaluare şi îmbunătăţire continuă a calităţii, integrate în Sistemul de Asigurare a Calităţii. Sistemul de Asigurare a Calităţii de la Instituția Publică Centrul de excelență în Energetică și Electronică operează la toate nivelurile instituţiei, în trei arii principale:Capacitatea instituţională

Eficacitatea educaţională

Managementul calităţii

CEIAC ocupă o poziţie centrală în cadrul sistemului de asigurare a calităţii, fiind responsabil de elaborarea procedurilor/instrumentelor de asigurare şi evaluare a calităţii, de organizarea proceselor de audit şi evaluare a calităţii şi de gestiune a datelor referitoare la calitate.

Astfel îşi propune:
* Recunoaşterea şi încurajarea competenţelor educaţionale, tehnologice şi de management a membrilor comunităţii;
* Promovarea cunoaşterii permanente şi inovatoare;

* Promovarea integrării în mediul economic la nivel naţional;

* Promovarea cooperării la nivel national și European. Astfel încât rezultatele activităţilor purtând marca I.P. CEEE să fie recunoscute la nivel de excelenţă în plan naţional şi internaţional.

OBIECTIV STRATEGIC

Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură organizată şi o documentaţie care să permită monitorizarea, evaluarea, intervenţia preventivă şi îmbunătăţirea continuă a calităţii.

POLITICA DE ASIGURARE A CALITĂȚII

Politica de asigurare a calității a CEEE este aliniată valorilor învățământului profesional tehnic, având în vedere următoarele obiective și principii:

  1. Promovarea unui proces de învățământ de calitate, centrat pe nevoile elevilor și corelat cu cerințele pieței muncii.
  2. Evaluarea sistematică a calității programelor de formare profesională, pentru îmbunătățirea performanțelor acestora.
  3. Îmbunătățirea calității resurselor umane.
  4. Participarea activă a elevilor la procesul de asigurare a calității.
  5. Orientarea instituției spre comunitatea economică.
  6. Transparența și comunicarea privind asigurarea calității instituționale.

Copyright © 2020 CEEE. All Rights Reserved

Parteneriat GIZ-CEEE

      Astăzi, 24.05.21 în cadrul I.P. CEEE s-a desfășurat o întrevedere între administrația instituției și dl Vitalie BĂBĂLĂU, reprezentantul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) GmbH ce lucrează în Republica Moldova în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ), care pe lângă proiectele implementate în Republica Moldova are implementat și proiectul ce promovează introducerea unui program de formare profesională duală bazat pe nevoi, astfel încât companiile să aibă în viitor suficienți angajați calificați.

Deoarece în carul I.P. CEEE, începând cu anul de studii 2018, s-a implementat forma de învățământ DUAL la două programe de formare profesională nivelul IV: Rețele electrice și Telecomunicații, astăzi s-au discutat avantajele, prioritățile și impedimentele întâlnite pe parcursul dezvoltării formei de învățământ. Formarea consorțiilor între mai mulți agenți economici și instituțiile de învățământ.

De asemenea s-a abordat și tema  cooperării pe viitor în vederea implementării a două proiecte legate de:

  • Digitalizarea formei de predare în cadrul învățământului DUAL
  • Asigurarea cu echipamente TIC a programelor de formare profesională învățământ DUAL.
 

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL COMISIE DE ADMITERE

Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 13.30

Duminică – zi de odihnă

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV
REGULAMENTUL INTERN DE ACTIVITATE AL CATEDREI ÎN I.P. CENTRUL DE EXCELENTĂ ÎN ENERGETICĂ SI ELECTRONICĂ

28.11.2018 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Locuri declarate vacante, după primul an de studiu, la programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară

 

Nr d/oCodSpecialitateaBugetContract
1.21110Exploatarea sistemelor multimedia136
2.61110Calculatoare218
3.61230Rețele de calculatoare043
4.71310Electroenergetică016
5.71320Electromecanică45
6.71410Aparate radioelectronice de uz casnic440
7.71420Automatizarea proceselor tehnologice435
8.71430Comunicații poștale75
9.71440Electronică116
10.71480Tehnologi și rețele de telecomunicații040
11.71510Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare115
12.71570Metrologie și certificarea conformității55

* Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevii, cu situatia scolară încheiată:

1) ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;

2) ai claselor a X – a de liceu, în condițiile în care diferențele de program nu depăsesc 6 unități de curs/discipline/module conform Planului de înväțământ pentru specialitatea respectivă.